ул. Моша Пијаде 21, Куманово 031/437-333 softmak@softmak.mk

ВРАБОТЕНИ

ВРАБОТЕНИ


Менаџерски тимСервис, продажба и софтвер
Драган Петковски - генерален менаџерГоран Вељковиќ - сервис
Дејан Петковски - менаџер за продажбаСлободан Кузмановски - сервис
Анкица Димовска - економистАлександар Тасевски - сервис
Јовица Јовановски - сервис
Даниел Митровски - сервис
Ана Младеновска - продажба
Маја Ангеловска - продажба
Бојан Кипријановски - софтвер